Perhe
Blogi Koti Lapset Parisuhde

Perheille jää arkisin niukasti yhteistä vapaa-aikaa

Perhe

Tutkimuksissa vapaa-ajaksi määritellään tavallisesti se aika, joka jää jäljelle, kun pakolliset askareet kuten työt, opiskelut, kotityöt, nukkuminen ja ruokailut on hoidettu. Vapaa-aika on siis kirjaimellisesti vapaata aikaa, jolloin ihminen voi rentoutua ja ladata akkujaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Lapsiperheiden arkipäivien rakenne on pysynyt samanlaisena viime vuosikymmenet. Suurimman osan päivästä ahmaisee työ. Sen lisäksi aikaa kuluu työmatkoihin ja kotona odottavaan toiseen työmaahan: kotitöihin ja lastenhoitoon. Luonnollisesti pienten lasten vanhemmat käyttävät enemmän aikaa lastenhoitoon. Ajan myötä hoidon määrä vähenee ja vanhemmille jää enemmän vapaa-aikaa.

Väestöliiton Yhteistä aikaa etsimässä – lapsiperheiden ajankäyttö 2000-luvulla -tutkimuksen (2012) mukaan perheet pitävät yhteistä aikaa tärkeänä. Vanhemmat käyttävät nyt enemmän aikaansa lapsiinsa kuin viime vuosituhannella. Vanhemmat harrastavat ja ulkoilevat heidän kanssaan, hoitavat heitä ja kuljettavat harrastuksiin. Vapaa-ajanviettotavat vaihtelevat. Osa perheistä nauttii kotona vietetystä kiireettömästä, rauhallisesta ajasta ja osa on menossa koko ajan. Väestöliiton tutkimuksessa puhutaankin loikoilijoista ja menijöistä. Loikoilijat pyrkivät sanomaan ei ylimääräiselle vapaa-ajan ohjelmalle, kun taas menijät tahtovat tehdä ja kokea mahdollisimman paljon.

Ulkopuolinen sosiaalinen elämä

Arkisin perheen ulkopuolinen sosiaalinen elämä on melko niukkaa. Ystäviä ja sukulaisia ei juurikaan tavata. Toisinaan tämä on oma valinta, toisinaan taas pakon sanelema juttu: vuorokauden tunnit eivät yksinkertaisesti riitä kaikkeen, joten jostain on karsittava. Vapaapäivinä perheenjäsenet tapaavat enemmän ystäviään ja osallistuvat esimerkiksi järjestö- ja vapaaehtoistyöhön. Perheen ulkopuolisten sosiaalisten suhteiden puutteen lisäksi osaa vanhemmista vaivaa parisuhdeajan ja oman ajan puute. Tämä ongelma lienee pahin niillä, joilla on pienet lapset. Kun lapset kasvavat, myös vanhemmille alkaa jäädä enemmän aikaa omille harrastuksille.

Viihdeteknologia vie aikaamme yhä enenevässä määrin. Tilastokeskuksen vuosia 2002–2017 koskevasta vapaa-aikatutkimuksesta saatujen tietojen mukaan esimerkiksi digitaalisten pelien pelaaminen on lisääntynyt vuosi vuodelta kaikissa ikäryhmissä. Myös television katselu on edelleen erittäin suosittu ajanviettotapa, joskin päivittäisten katselijoiden määrä on vähentynyt parinkymmen vuoden aikana. Eniten television katselu on vähentynyt lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla. He ovat ilmeisesti siirtyneet pitkälti erilaisten kannettavien laitteiden ja suoratoistopalveluiden pariin, sillä 2010-luvulla tablettien, kännyköiden ja muiden laitteiden käyttö katselussa on lisääntynyt. Silti vieläkin 60 % suomalaisista katselee televisiota joka päivä.

Väestöliiton mukaan liikuntaan käytetty aika on lisääntynyt isillä, mutta vähentynyt äideillä. Tilastokeskuksen tiedot osoittavat, että yhä harvempi ihminen harrastaa liikuntaa päivittäin. Toisaalta myös kokonaan liikuntaa harrastamattomien määrä on vähentynyt. Lenkkeily on edelleen suomalaisten suosituin liikuntaharrastus. Iso osa vanhemmista viettää lastensa kanssa aikaa urheilun parissa.

Kulttuuri

Kulttuuritilaisuuksiin osallistutaan vähemmän kuin ennen, vaikka perheet kyllä käyvät vieläkin yhdessä konserteissa, teatterissa ja muissa kulttuuritapahtumissa. Monien luovien harrastusten suosio on pysynyt suurin piirtein ennallaan vuosikymmenestä toiseen. Tällaisia harrastuksia ovat esimerkiksi soittaminen, laulaminen ja kuvataide. Sen sijaan esimerkiksi käsitöiden ja kirjoittamisen harrastaminen on vähentynyt huomattavasti 2010-luvulla.

Peruskouluikäiset viettävät nykyisin enemmän aikaa kotona. Sekä tytöt että pojat ovat tietokoneella arki-iltaisin joko pelaten tai muuten nettiä käyttäen. Lisäksi lapset katselevat televisiota, ulkoilevat ja tapaavat kavereitaan.

Toisella asteella opiskelevat nuoret viettävät vähemmän aikaa kotona kuin ennen. Pidempien koulupäivien vuoksi heille jää vähemmän vapaa-aikaa kuin peruskouluikäisille. Nuoret käyttävät kuitenkin vapaa-aikaansa pitkälti samoilla tavoilla kuin peruskoululaiset. Tietokone vie suuren osan vapaa-ajasta. Liikuntaa ja ulkoilua harrastetaan vähemmän kuin peruskoulussa. Myös televisiota katsellaan vähemmän.

Lapset

Näyttää siltä, että ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa viihde-elektroniikan parissa. Myös sosiaaliset kanssakäymiset ovat osittain siirtyneet internettiin ja kasvokkaiset kohtaamiset ovat vähentyneet. Ilmeisesti digitaaliset pelit ja internet ovat syrjäyttäneet myös kirjoittamisen ja erilaiset kädentaitoihin liittyvät harrastukset. Monet kulttuuriin liittyvät harrastukset ovat silti edelleen suosittuja, vaikkakaan niihin ei välttämättä riitä aikaa arki-iltaisin. Perheet käyvät yhdessä konserteissa ja elokuvia katsotaan mieluummin elokuvateatterissa kuin omalla kotisohvalla.